Klubnyheder

***VIGTIG INFO***

6. februar 2022, 18.18

På DGI-netværksmøde i onsdags, med de omkringliggende fitnessklubber i Vesthimmerland, blev vi gjort opmærksomme på et problem som 2 andre klubber har oplevet på det sidste: Der er blevet klaget over at nogle store drenge/unge mænd har taget billeder/videoer af nogle af de unge kvinder, der har været nede og træne i motionscentrene og delt dem i forskellige grupper, uden tilladelse fra de personer der var på billederne/videoklippene.


Vi vil hermed påpege at det er FULDSTÆNDIG UACCEPTABELT og vi håber ikke at på noget tidspunkt kommer til at finde sted i Farsø Motionsklub! Vi vil samtidig gøre opmærksom på at det er en strafbar handling (jvf. Straffelovens §264a samt §264d) som, selvom det kan være ment som værende ”drengestreger”, kan give en alvorlig plet på straffeattesten!

Da det er meget vigtigt for os at alle skal kunne færdes og træne sikkert i Farsø Motionsklub, uden at man skal føle sig generet af andre, uanset køn og alder, har vi på efterfølgende bestyrelsesmøde vedtaget følgende:


  • Hvis vi får henvendelse omkring en beviselig episode, hvor man uretmæssigt har taget billeder/videoer af andre personer i Farsø Motionsklub, vil vedkommende der har gjort det blive bortvist for en periode på 2 år. Hvis der er tvivl om identiteten på vedkommende, vil vi bruge optagelser fra vores overvågningskameraer til at fastslå denne.
  • Hvis den/de forurettede person/personer ønsker det, vil episoden blive politianmeldt og optagelser fra vores overvågningskameraer vil kunne bruges som bevisførelse.

Igen; vi håber ikke at ovenstående på noget tidspunkt skal tages i brug. Men hvis det skulle ske skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi vil slå hårdt ned på det og gøre brug af de sanktionsmuligheder vi har beskrevet ovenfor.

TÆNK JER NU OM! Brug telefonen til musik, træningsprogrammer, positive (egne..) træningsopslag på de sociale medier osv. og lad os bevare det gode træningsmiljø vi har i vores fantastiske klub!


På forhånd tak.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen for Farsø Motionsklub