**Manglende opkrævning/betaling af kontingent - Failure to charge/pay for membership**

22. maj 2024 21:44 , af Christian Mosgaard Jørgensen

Kære medlem

 

Som tidligere udmeldt har bestyrelsen været i gang med at gennemgå vores medlemsliste, da der har været tekniske udfordringer med de automatiske opkrævninger.

Over den kommende periode vil der blive udsendt nye opkrævninger til jer, der ikke er blevet opkrævet korrekt.

Vi tilsender en opkrævning på det manglende kontingent, og sætter derefter en ny opkrævningsdato med start pr. 1/6-24.

Hvis du har været tilmeldt automatisk trækning over Mobilepay, er det nødvendigt at du gen-aktiverer din aftale. Hvis du har udfordringer med at få sat betalingsaftalen op, så holder vi en medlemsaften d. 29/5 kl. 17.00-19.00 (afholdes i Mødelokalet ovenpå cafeteriaet i Hallen), hvor i kan få hjælp til det og hvis i har spørgsmål generelt.

Hvis du mener at du er blevet opkrævet ved en fejl, vil det også være denne aften du skal komme og tage snakken med os.

Bestyrelsen vil ikke kunne besvare jeres spørgsmål over telefonen, så mød venligst op på aftenen.

 

Vi beklager ulejligheden men håber på jeres forståelse.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen_____________________________________________Dear member

 

As previously announced, the board has been in the process of reviewing our membership list, as there have been technical challenges with the automatic payment of the membership.

Over the next period, new charges will be sent to those of you who have not been charged correctly.

We send a charge for the missing quota, and then set a new charge date starting on 1/6-24.

 If you have been registered for automatic withdrawal via Mobilepay, it is necessary that you re-activate your agreement. If you have challenges setting up the payment agreement, we will hold a member's evening on 29/5 at 17.00-19.00 (held in the meeting room above the cafeteria in Dr. Ingrid Hallerne), where you can get help with that, and if you have questions in general.

If you believe that you have been wrongfully charged, this will also be the evening you must come and talk to us.

The Management will not be able to answer your questions over the phone, so please attend in the evening.

 

We apologize for the inconvenience but hope for your understanding.

 

With best regards

The Management