**KONTINGENTSTIGNING / PRICE INCREASE**

26. marts 2024 10:04 , af Christian Mosgaard Jørgensen

På baggrund af øgede driftsomkostninger (husleje, forbrugsvarer, rengøring og løbende vedligehold), samt ønsket om at kunne fortsætte den positive udvikling i klubben, med at kunne  tilbyde nyt træningsgrej, nye holdtilbud m.v., har vi vedtaget en mindre kontingentstigning pr. 1/5-2024.

Vi har ikke haft en kontingentstigning i over 7 år, så vi begynder at blive indhentet af de generelt stigende priser. Selv efter den varslede prisstigning, er vi stadig et af de absolut billigste tilbud i området. 

Priserne der gælder fra maj måned kan i se herunder:

Medlemskab

Ung 10 - 14 år:     1 måned     kr. 129,-

14 år - 67 år:         1 måned     kr. 179,-

14 år - 67 år:         3 måneder  kr. 509,-

14 år - 67 år:         6 måneder  kr. 969,-

Pensionist             1 måned     kr. 129,-

Pensionist             3 måneder  kr. 369,-

Pensionist             6 måneder  kr. 699,- 

(De medlemmer der på nuværende tidspunkt har 3 og 6 mdr. medlemskab, der overlapper d. 1/5-2024, bliver selvfølgelig først opkrævet de nye priser, ved udløb af medlemskabet).

________________________________________________________________________________

Based on increased operating costs (rent, consumables, cleaning and ongoing maintenance), as well as the desire to maintain the ability to continue the positive development, by being able to offer new training equipment, new forms of team training etc., we have decided that the membership fee will increase per 1/5-2024.

We have not had an increase in our fee for over 7 years, so we are starting to get caught up by the general price increases. Even after the announced increase in our membership fee, we are still one of the absolute cheapest offers in our category in the area. 

You can see the prices valid from May below:

Type of Membership

Youngsters 10 - 14 years:     1 month      kr. 129,-

14 - 67 years:                    1 month      kr. 179,-

14 - 67 years:                    3 months    kr. 509,-

14 - 67 years:                    6 months    kr. 969,-

67+                                        1 month      kr. 129,-

67+                                        3 months    kr. 369,-

67+                                        6 months    kr. 699,- 

(Members who currently have 3 or 6 month membership, that overlap d. 1/5-2024, will of course only be charged the new prices when the membership expires).